استان

همدان

ملایر - آقای قاسمی

آدرس:
خیابان امیرکبیر بلوار عضدی کنار مدرسه فرزانگان دکوراسیون داخلی وسنگ مصنوعی فرشاد قاسمی
شماره تماس:
۰۹۱۸۲۰۴۷۴۵۱
۰۹۱۸۹۰۴۹۷۲۶