استان

مازنـــــــــدران

مازندران - آقای قهاری

آدرس:
مازندران ، قائم شهر ، خیابان فرهنگ
جنب درمانگاه فرهنگیان . فروشگاه رنگ هیراد شیمی
شماره تماس:
۰۹۱۱۳۲۶۰۰۶۳ تماس
۰۹۰۲۳۲۶۰۰۶۳ تلگرام
۰۹۳۶۶۰۳۶۳۰۳ واتساپ